Društvo

bs_logo

Kulturno prosvjetno društvo Bratska sloga

Udruga je osnovana 1911. godine kao čitaonica Bratska sloga
Skraćeni naziv udruge je: KPD Bratska sloga
Sjedište udruge je: Žrnovo – Postrana
Udrugu zastupa predsjednik udruge
Dan Udruge obilježava se dana 15. kolovoza.

 

 • Područje djelovanja udruge sukladno ciljevima je: gajenje i promicanje kulturno-prosvjetnih oblika izražavanja temeljenih na tradicijama hrvatskog naroda, ali i vrijednih kulturnih ostvarenja drugih naroda, i to kroz slijedeće oblike:
 • pripremanje i javno izvođenje vlastitog programa,
 • poticanje mladih na volonterski rad i aktivno sudjelovanje u zajednici
 • organiziranje i priređivanje izložba, javnih tribina,radionica, predstava, glazbenih i sportskih događanja
 • upoznavanje javnost sa svojim radom putem medija
 • izdavanje publikacije i periodike sa sadržajem iz područja svoje djelatnosti
 • poticanje i istraživanje etnoloških vrijednosti lokalnog okruženja
 • rad na rušenju dobnih, spolnih, obrazovnih, kulturnih, nacionalnih, vjerskih i rasnih ograda
 • širenje ljubavi i suodgovornosti prema prirodi i podizanje ekološke svijesti o vrijednostima u svome zavičaju utemeljenih na tradicijskim običajima
 • organizacija međunarodnih susreta u obliku seminara ili simpozija
 • organizacija gostovanja inozemnih udruga istih sadržaja aktivnosti
 • širenje kulture komunikacije među ljudima
 • poticanje turističkih vrijednosti u lokalnim sredinama
 • izrada turističkih vodiča s kulturnim, povijesnim, sportskim i zabavnim sadržajima određenih lokaliteta
 • razvijati zdravstvenu kulturu kroz turističke šetnje, laganih izleta
 • iskorištavanje znanja i životnog iskustva starijih članova udruge kroz seminare, predavanja i prenošenje iskustva na druge članove