Zanimljivosti

Postrana

Statut kumpanije (moštre) iz 1620. godine

Prema pisanju (meni nepoznatog autora) statut moštre napisao je godine 1620. godine Petar Batistić. … U ovoj je kumpaniji veoma znamenit drevni statut, a napisao ga je godine 1620. Petar Batistić, Pripovijedaju starti Žrnovci, da ga je Batistić samo prepisao, a da ga je davno sastavio neki Antun Radovanović Sokol.   .. Na tisuću šesto i dvadeset. (Anno 1620.) Zakon kumpanije sela Žrnova. Aviz odnašega kralja i njegovih sudaca sve ove poštene kumpanije (družine). Aviz (oglas) prvi: Mir, ljubav, respet (štovanje) i posluh; gdi je mir, oudi je sklad. Gdi je ljubav, ondi je uzvišenje. Gdi je respet, ondi je čast i korist svima. Zakon pirvi. U ovom skupu koji što fali (sgriješi), da ima bit kaštigan oli kondenan (osudjen); toliko kralj, toliko sudci, toliko prokoraturi (punomoćnici), toliko ofićali (časnici), koj su u zapovidi, i toliki soldati (vojnici) zakon j eovi: Kralj, ako ofali, ima dati vino barilo, suci po barila, […]

slide

Moštra na Pijaci 2007. godine

Video snimka nastupa moštranata Bratske Sloge na  Pijaci 15. kolovoza 2007. godine. Kralj: Antun Jakas Kušpilić, Branitelj: Marin Curać Raškić, Kapitan: Ive Curać Tonin. U mišnjice je puhao Maro Didović.

slide

Snimka moštre iz 1967. godine

Moštru je 1967. godine snimila Češka televizija. Kamermani: Milan Mikulec i Josef Kaiser, režiser Julius Beno. Spomenuti ljude..