• slide
  • Pijaca
  • Haljine za djevojcice

KPD Bratska Sloga

Žrnovo - Postrana

Osnivač

Don. Nikola Batistić 1911. god. Klasični filolog i vjerski pisac.

Featured Image

Obnovljena moštra

1966. godine prema sjećanjima Marina Šegedina Jastoga i Antuna Curaća Pucle

Featured Image

Sagrađena zgrada

1966. godine - "420 ljudi radi, vrvi kao u košnici, svak radi."

Featured Image

Proširena pijaca

1979. godine uređena Pijaca donacijom pok. Joza Lausa

Featured Image

Udruga građana

Područje djelovanja udruge sukladno ciljevima je: gajenje i promicanje kulturno-prosvjetnih oblika izražavanja temeljenih na tradicijama hrvatskog naroda, ali i vrijednih kulturnih ostvarenja drugih naroda, kroz različite oblike djelovanja: priprema i javno izvođenje vlastitog programa, poticanje na volonterski rad, organiziranje izložbi, radionica, tribina, predstavljanja, - širenje ljubavi i suodgovornosti prema prirodi i podizanje ekološke svijesti o vrijednostima u svome zavičaju utemeljenih na tradicijskim običajima, ...

Aktivnosti

Udruga Bratska sloga kroz sto godišnju povijest je bila središte brojnih aktivnosti u mjestu. U prvim početcima od čitaonice, knjižnice, posjedovala je prvi radio kasnije i TV prijemnik u mjestu. Danas se članovi okupljaju oko kulturnih i zabavnih sadržaja te aktivnosti koje današnje članstvo nalazi svrhovitim.

Moštra

Društvo od svojih početaka njeguje nematerijalnu kulturnu baštinu - zavičajni folklor. U Žrnovu je to viteški ples od boja moštra i stari bali.

Društveni dom

Društveni dom ili jednostanvo "Zgrada" kako ga zovu Postranjani je krov društva, pod kojim se odvijaju sve aktivnosti, od susreta članova, zabava, priredbi i prezentacija, vježbi folklora, itd.

Services

Želiš postati član?

Redovnim članom udruge mogu postati poslovno sposobne fizičke i pravne osobe koje su zainteresirane za rad u udruzi i prihvaćaju odredbe Statuta i drugih općih akata. Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu udruge, te poštivanje odredbi Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela udruge.

Kontaktirajte nas!